Zoeken
A A A
headerbeeld

Het moment waarop onze jongste mazelen kreeg

22 augustus 2018

Eind augustus 2018 kwam de Wereld Gezondheids Organisatie met een bericht over de vaccinatiegraad en het grote aantal besmettingen met de mazelen in Europa.

Als reactie hierop stuurde een moeder haar ervaringsverhaal naar de NPV. Ze hoopt dat haar verhaal andere ouders helpt bij hun keuze hun kinderen wel of niet te laten vaccineren. Naam en adres van deze moeder is bij ons bekend.

Voor een goed begrip: dit verhaal is een terugblik en de baby waarover het gaat is logischerwijs nog niet gevaccineerd tegen de mazelen omdat dit vaccin bij 14 maanden gegeven wordt.


Er zijn van die gebeurtenissen met je kinderen die je niet meer vergeet. Dat geldt vaak voor mooie momenten, maar ook periodes van ziekte en kwetsbaarheid vallen daaronder. Voor mij geldt dit voor het moment waarop onze jongste de mazelen kreeg.

Voor ons was het een weloverwogen keuze onze kinderen te laten inenten. We hebben ons destijds breed laten informeren, vooral over de BMR-prik, omdat ik zelf als kind deze drie ziektes heb doorgemaakt (ze maakten toen nog geen deel uit van het vaccinatieprogramma) en me afvroeg of inenten wel echt nodig was. Ik bestelde ook de folders van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, las ze helemaal en vergeleek de informatie met die van het RIVM. Ook overlegde ik met onze homeopathisch huisarts, die ons de inentingen tegen bof, mazelen en rode hond van harte aanbeval. In mijn achterhoofd speelde ook de doofheid van een buurjongen uit mijn kindertijd mee; zijn moeder had de rode hond gehad tijdens haar zwangerschap.

Onmiskenbaar mazelen

In de zomer van 2003* gingen wij een paar weken op vakantie in Groot-Brittannië. De terugreis op de boot was vermoeiend. Onze baby van een half jaar was erg huilerig. Normaal was ze makkelijk te troosten maar dit keer bleef ze ontroostbaar. Thuisgekomen bleef ze huilen. Ze kreeg ook hoge koorts. Ik nam me voor de volgende ochtend de huisarts te bellen, omdat ik deze koorts samen met het vele huilen niet vertrouwde. Mijn moedergevoel zei me dat ik haar die nacht niet alleen kon laten slapen, daarom maakten we een veilig ‘bedje’ tussen onze hoofdkussens klaar. Die nacht gaf ik haar bijna onafgebroken borstvoeding, omdat dit de enige manier was om haar rustig te krijgen. Ik sliep door al dat voeden niet veel. Ik was ook bang omdat ik niet wist waar de onrust van onze baby vandaan kwam. Ik legde het leven van onze baby die nacht bewuster dan andere keren in de handen van God. Tegen de ochtend vielen we allebei moe in slaap. Toen het eerste ochtendlicht in onze kamer scheen, zag ik dat onze slapende baby ineens onder de vlekken zat: de mazelen, onmiskenbaar!

Na overleg met de huisarts over hoe ik haar het beste kon verzorgen, was mijn grootste angst voorbij. Het consultatiebureau vertelde me die week dat, gezien de incubatietijd, onze baby in Groot-Brittannië de ziekte moet hebben opgelopen. De vaccinatiegraat in dit land is gedaald van 91 naar 85%, waardoor de kans op besmetting aanzienlijk groter is.

Geloof, geweten en verstand

Jaren later toen onze dochter, na een lange periode van veel hoesten, vanaf 6 jaar dagelijks astmamedicatie voorgeschreven kreeg, besefte ik pas dat onze jonge baby met zwakke longen (twee keer een risicofactor) gemakkelijk levensbedreigende complicaties had kunnen krijgen tijdens de mazelen. In de basisschoolperiode had ze vrijwel elke winter een longontsteking en steeds weer had ze antibiotica nodig. Met gemengde gevoelens lees ik daarom de recente reacties van christenouders op internet (bijvoorbeeld bij berichten van het RD), die twijfels hebben bij de veiligheid van de BMR-inenting. Het lijkt wel alsof gewetensbezwaren, die ik van harte respecteer, steeds vaker aangevuld (of vervangen?) door ongegronde bangmakerijen en nepnieuws. Laat de keuze van ouders voor of tegen vaccineren er een van geloof, geweten en verstand zijn, niet van vage Facebook-informatie.

* Zie hier hoe vaak de mazelen in Groot-Britannië voorkomt.

Lees meer over vaccineren

Wilt u met iemand over vaccineren doorpraten? Bel de NPV-Advieslijn (0318) 54 78 88 of stuur bericht.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.