Zoeken
A A A
headerbeeld

Herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase

25 oktober 2018

Deze week is de herziene richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase gepresenteerd. Aan deze herziening is twee jaar gewerkt. Ook de NPV was hierbij betrokken.

De richtlijn is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen in de palliatieve fase een leidraad te geven. Maar de richtlijn is ook relevant voor de vrijwilligers in dit werkveld. In grote lijnen geeft het inzicht in de manier waarop bij patiënten en hun naasten vragen en behoeften op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend. En hoe daarover een gesprek kan worden aangegaan.

Het verschil met de vorige richtlijn is dat deze praktischer in gebruik is door een heldere opmaak en concrete handvatten. Ook is de richtlijn waar mogelijk evidence based.

Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid, hoe zij innerlijke rust ervaren en inzichten verwerven over wat van waarde is in hun leven. Aandacht voor spiritualiteit is een fundamenteel onderdeel van patiënt- en naastengerichte zorg, die recht doet aan de waardigheid van alle betrokkenen.

Op de website van IKNL kunt u meer lezen over de achtergronden en de inhoud van deze vernieuwde richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase.  Daar leest u ook een uitgewerkte casus waaruit goed blijkt wat de bedoeling van de richtlijn is. De richtlijn zelf is in te zien op Pallialine.

De NPV is momenteel het symposium Bitter & Zoet aan het voorbereiden, speciaal voor pastores die met mensen over het levenseinde in gesprek gaan. Aanmelden is nu al mogelijk.

 

Deze richtlijn raakt onze thema’s ‘voltooid leven‘ en ‘palliatieve zorg‘.
Zingeving en eenzaamheid komen bij elkaar in onze campagne tegen eenzaamheid