Zoeken
A A A
headerbeeld

En de mens zag dat het perfect was?

10 oktober 2019

Het is 2039. Mensen met ernstige genetische aandoeningen zoals borstkanker en taaislijmziekte worden genezen door reparatie van lichaamscellen. Door aanpassing van genen in het embryo (kiembaanmodificatie) wordt voorkomen dat hun nageslacht deze ziekten krijgt. Gewenste eigenschappen bij mensen worden versterkt of aangebracht, zodat bijvoorbeeld brandweermensen beter bestand zijn tegen gevolgen van intense stress.

Utopisch? Nee, technisch gezien is het al mogelijk of lijkt het dat op korte termijn te worden. Maar willen we het ook? Wat is ethisch verantwoord en waar liggen de grenzen? Wetenschappers die nieuwe technieken hebben ontwikkeld, vragen zelf nadrukkelijk om een brede maatschappelijke discussie. Het is daarom ook voor christenen belangrijk om mee te denken. Om goede keuzes te maken is het belangrijk om meer te weten over de technieken die nu in ontwikkeling zijn.

De ontwikkeling van de techniek vraagt om gekweekte menselijke embryo’s voor onderzoek. Mag dat wel? En wordt bij genetische optimalisering het lichaam niet steeds meer als een maakbaar voertuig gezien voor de mens die zichzelf, of zijn kinderen, ontwerpt? Wat doet dit met ons mensbeeld? Gaan we niet naar een technische heilsstaat waarin voor blijvend zieke en gehandicapte mensen geen plaats meer zal zijn?

Vanuit de overheid wordt een brede maatschappelijke dialoog over deze vragen gestimuleerd. De DNA-dialoog start met een kick-off op 9 oktober 2019. Met ‘En de mens zag dat het perfect was?’ geven vijf samenwerkende organisaties het startschot voor een bijdrage aan de bezinning vanuit christelijk perspectief. De NPV is een van de organisatoren; Diederik van Dijk, directeur en Elise van Hoek-Burgerhart, manager Beleidsbeïnvloeding bij de NPV, hopen op deze bijeenkomst te spreken. Van harte welkom! U kunt zich hier inschrijven en meer informatie vinden over het programma.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.