Zoeken
A A A
headerbeeld

Eenzaamheid en onbegrepen gedrag

Thema: “Eenzaamheid en onbegrepen gedrag”

Soort avond: Jaarvergadering

Sprekers: Jeanette van Klinken

Datum: 5 juni 2019

Locatie naam: Verenigingsgebouw “De Oude School”

Locatie adres: Dorp 15, 3466 NE Waarder

Aanvangstijd: 19:45

Opmerkingen: Er is verband tussen eenzaamheid en onbegrepen gedrag. Medemensen laten mensen met onbegrepen gedrag links liggen en mensen met onbegrepen gedrag mijden contacten en komen in een isolement. Begrijpen van onbegrepen gedrag is niet de oplossing voor eenzaamheid, maar kan wel een sleutel zijn om iets de doen aan de eenzaamheid.

Onder onbegrepen gedrag, verstaan we alle gedrag van de medemens dat door deze medemens en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de medemens zelf en de mensen om hem of haar heen. Interventies zullen vaak gericht zijn op het aanpassen of veranderen van de omgeving of op het vergroten van de draagkracht van de mantelzorger of het verzorgend team. Omdat probleemgedrag ook afhankelijk is van de mensen om hem of haar heen, is het ook belangrijk jezelf als medemens te kennen. Waarom reageert iemand met onbegrepen gedrag nu juist bij mij zo? Het leren verstaan van onbegrepen gedrag begint met ‘ken jezelf en ken de ander’.

Jeannette van Klinken is in het dagelijkse leven als GVP’er werkzaam bij zorginstelling Nebo in Zwijndrecht.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.