Zoeken
A A A
headerbeeld

Bijdrage NPV Zwangerschap en geboorte

28 november 2018

Donderdag 29 november 2018 houdt de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Algemeen Overleg over zwangerschap en geboorte.  De NPV heeft middels een brief  een aantal belangrijke punten onder de aandacht gebracht. Een samenvatting.

Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening

De Gezondheidsraad pleit voor het aanbieden van in totaal drie prenatale test: de NIPT, een 13 wekenecho en een 20 wekenecho. De NPV vraagt zich af of het goed is om gezonde mensen aan deze grootschalige screening bloot te stellen. Er kleven namelijk ook nadelen aan de invoering van een extra echo, want daar gaat het uiteindelijk om, zo vroeg in de zwangerschap. Wat de NPV betreft zou het in de prenatale screening, net als in andere preventieve screeningsprogramma’s, vooral moeten gaan om behandelingsmogelijkheden gedurende de zwangerschap en direct bij de geboorte. “Met het oog op de moeilijke keuzen waar een zwangere en haar partner voor kunnen komen te staan, de impact van een zwangerschapsafbreking en de toenemende mogelijkheden van prenatale screening, is een grondige ethische reflectie op het geheel van de prenatale screeningspraktijk gewenst.”

Vruchtbaarheidsbijeenkomst 2016

In de afgelopen decennia hebben er grote ontwikkelingen plaatsgevonden op het terrein van de voortplantingsgeneeskunde. Deze toegenomen mogelijkheden en de toegenomen vraag naar deze technieken leidt tot diverse ingewikkelde vraagstukken. Zo wordt IVF bijvoorbeeld steeds vaker ingezet om de ernstige erfelijke ziekten te voorkomen dan voor vruchtbaarheidsproblemen. Het krijgen van een kind met een aandoening of handicap wordt tot ‘een eigen keuze’ en dit kan leiden tot een verandering in hoe men aankijkt tegen mensen met een aandoening of een handicap. De NPV benadrukt dat het om meer gaat dan de wens van ouders in het onderzoek naar vruchtbaarheidstechnieken. “Het perspectief van het kind en zijn belang om te mogen opgroeien bij zijn eigen biologische vader en moeder, maar ook de mogelijke gevolgen voor gezondheid en welzijn zouden veel meer centraal moeten staan. Een kind ontvangen is een zegen, maar geen recht.”

Financiering van de NIPT

De NPV pleit voor het handhaven van een financiële drempel voor de NPT. Het is belangrijk dat mensen de keuze voer het al dan niet doen van de NIPT bewust maken. Routinisering kan er namelijk voor zorgen dat zwangeren zich onvoldoende realiseren welke ingrijpende beslissingen het gevolg kunnen zijn van de NIPT. “De afgelopen jaren werd ruim 4% van de gewenste zwangerschappen ongewenst ten gevolge van de prenatale diagnostiek en resulteerde dit in een zwangerschapsafbreking. Met het vergoeden van de NIPT vanuit de basisverzekering zal dit aantal mogelijk toenemen.”

Uitbreiding neonatale hielprikscreening

De NPV is, net als de Gezondheidsraad, altijd terughoudend geweest als het gaat over de invoer van een landelijke screening op erfelijke ziekten. Het risico bestaat namelijk dat mensen overladen worden met (genetische) informatie waar men zo weinig mee kan. De NPV pleit ervoor te screenen als er ook behandelingsmogelijkheden zijn. Vanwege de te verwachten ontwikkelingen door screening op DNA-niveau is het belangrijk het gesprek te voeren over zowel de persoonlijke- als maatschappelijke gevolgen van de toepassing van Next Generation Sequencing in screening.

Preventie en ondersteuning onbedoelde (tiener) zwangerschappen

Ondanks een lichte daling is het aantal abortussen in Nederland hoog. “Wanneer jaarlijks ruim 30.000 vrouwen een noodsituatie ervaringen die hen ertoe brengt  een abortus te ondergaan, spreken we van een serieus, maatschappelijk probleem.(…) De NPV vindt het belangrijk dat jongeren al vroeg leren nadenken over hun waarden en seksualiteit. Ze zijn zich vaak niet bewust van de keuzen die ze kunnen maken over seks, liefde of bijvoorbeeld veiligheid en vertrouwen in een relatie. Hiermee valt wat ons betreft veel meer winst te behalen dan bijvoorbeeld eenzijdig te focussen op ‘veilig vrijen’.” De NPV vraagt ook aandacht voor het feit dat meiden die ervoor kiezen hun zwangerschap af te breken dit doen omdat zij nog zo jong zijn, het niet aankunnen en het gevoel hebben een kind weinig te kunnen bieden. Alles wat een zwangere vrouw als een noodsituatie ervaart, dient serieus genomen te worden.

De hele brief kunt u hier lezen.