Zoeken
A A A
headerbeeld

NPV-onderzoek: Anticonceptie breed geaccepteerd onder christenen

27 juni 2016

Anticonceptie is breed geaccepteerd onder christenen. Dat blijkt uit onderzoek van de NPV naar anticonceptie. Veel christenen maken gebruik van anticonceptie, maar vinden het tegelijkertijd lastig om een goede keuze te maken.

73% van de respondenten maakt gebruik van anticonceptie of heeft daar in het verleden gebruik van gemaakt. Het condoom (68%) en de pil (65%) zijn de meest gebruikte anticonceptiemethoden en de gemiddelde leeftijd waarop men startte met het gebruik van anticonceptie was 23 jaar. Mensen die geen gebruikmaken van anticonceptie doen dit veelal vanwege principiële redenen.

Verschil tussen opvattingen en gedrag

Uit het onderzoek blijkt dat er een verschil is tussen de opvattingen van de respondenten over wanneer je anticonceptie mag gebruiken en de reden waarom zij zelf anticonceptie gebruiken. Als het gaat om de opvattingen wordt anticonceptiegebruik op grond van medische (86%) of psychische redenen (79%) breed geaccepteerd. De meest voorkomende redenen waarom mensen echter gebruikmaken van anticonceptie is om niet te snel na een zwangerschap opnieuw zwanger te worden (44%) of om nog niet zwanger te worden (33%).

Bespreekbaarheid

Hoewel anticonceptie steeds meer bespreekbaar is, is voorlichting hierover niet vanzelfsprekend. Respondenten bespreken het onderwerp wel met hun partner. Naarmate de doelgroep ouder is, is anticonceptie met ouders bespreken minder of niet mogelijk. Een deel hiervan geeft ook aan dat dit onderwerp binnen het gezin een taboe is. Een aanzienlijk deel (39%) van de respondenten geeft aan de keuze om al dan niet gebruik te maken van anticonceptie een lastige te vinden.

Voorlichting

Gezien het feit dat een groot deel van de achterban gebruikmaakt van anticonceptie en er behoefte is aan voorlichtingsmateriaal vanuit christelijk perspectief, gaat de NPV zich in de komende periode bezighouden met het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal bij vragen rondom gezinsvorming en anticonceptie.

In totaal deden 1.439 mensen van 15-45 jaar mee aan het onderzoek. Van hen heeft 56% een reformatorische achtergrond, 22% is gereformeerd en 14% is protestants.

Lees meer over anticonceptie

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.