headerbeeld

Aantal meldingen euthanasie weer fors gestegen

12 april 2017

Het aantal euthanasiemeldingen blijft enorm stijgen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE), dat op 12 april is verschenen. In 2016 ontvingen de RTE 6091 meldingen van euthanasie, een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van 2015 (het aantal meldingen bedroeg toen 5.516).

Het betreft 4% van het totaal aantal mensen die in Nederland in 2016 zijn overleden (148.973). De meldingen per aandoening stegen afgelopen jaar mee: 32 gevallen meer van veelal beginnende dementie, 4 psychiatrische zaken extra en 61 patiënten meer met een stapeling van ouderdomsaandoeningen. In 83 procent van de gemelde zaken had de patiënt kanker, een aandoening van het zenuwstelsel, hart- en vaatziekten of longaandoeningen.

Bizar

NPV-directeur Esmé Wiegman heeft ‘grote zorgen’ over het gestegen aantal meldingen van euthanasie. Het is volgens haar van belang dat er meer inzicht komt in de verklaringen die aan de opmerkelijke toename ten grondslag liggen. Als het gaat om de toetsing van het aantal euthanasiemeldingen door de RTE kwam men in 10 van de 6091 gemelde gevallen tot het oordeel dat de uitvoerend arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen van artikel 2 lid 1 van de WTL heeft voldaan. Dat betreft 0,16% van het totaal aantal meldingen. Desondanks is het OM in geen van de gevallen tot vervolging overgegaan. Wiegman: ‘Als je de casuïstiek leest van de onzorgvuldig-beoordelingen, dan is het bizar dat het OM nog nooit tot vervolging is overgegaan! Het betreft niet enkel procedurele aspecten, zoals het niet raadplegen van een tweede arts, maar ook de kerncriteria (vrijwillig en weloverwogen verzoeken, ondraaglijk uitzichtloos lijden). Deze criteria zijn in zichzelf al bijzonder lastig toetsbaar…’

Naar aanleiding van het verschijnen van het jaarverslag bepleit Jacob Kohnstamm, coördinerend voorzitter van de RTE, de mogelijkheid om vragen over de euthanasiepraktijk aan de rechter voor te leggen, zonder dat dit de betrokken arts belast. Esmé Wiegman steunt dit plan, ‘al zou een gewone rechterlijke uitspraak nog beter zijn.’

 

Het jaarverslag van de toetsingscommissies euthanasie is hier in te zien.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn