headerbeeld

Missie en visie

Zorg voor het leven

Missie

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar; van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV (voorheen: Nederlandse Patiëntenvereniging) komt op voor dit mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook. De NPV doet dit vanuit de Bijbelse opdracht leven te beschermen en in navolging van Jezus Christus.

Betrokken
De NPV denkt mee en is dichtbij. Zowel publiekelijk in het landelijk en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes, door toerustingsbijeenkomsten of door de NPV-Levenswensverklaring.

Actief
Het bijzondere van de NPV is dat ze niet alleen met woorden opkomt voor de kwetsbaarheid van het leven, maar ook de daad bij het woord voegt. De NPV heeft niet alleen wat te zeggen; ze steekt ook haar handen uit de mouwen bijvoorbeeld door NPV-Thuishulp.

Deskundig
De NPV weet meer. De NPV is geworteld in de Nederlandse maatschappij. Juist de diversiteit aan activiteiten, zorgt ervoor dat de NPV een weloverwogen visie op zorg en medisch-ethiek heeft ontwikkeld.

Toegankelijk
Voor ieder mens geldt: er kan zomaar iets op je pad komen, dat maakt dat je besluiten moet nemen over zaken waar je nog nooit mee te maken hebt gehad. De NPV is er dan voor jou. Door te luisteren en mee te denken. Daar kun je op vertrouwen.

Drie diensten, één NPV

Persoonlijk advies en toerusting
De medewerkers van de NPV-Advieslijnen bieden een luisterend oor en ruimte voor een goed gesprek over de medisch-ethische vragen in de zorg. Ook organiseert de NPV speciale toerustingsavonden waarop moeilijke medisch-ethische thema’s aan bod komen. Het doel van de NPV hiermee is: jou zo toerusten dat je goede keuzes kunt maken.

Thuishulp
Een vrijwilliger van NPV-Thuishulp biedt bij een oudere of zieke praktische hulp aan huis, gezelschap en ondersteuning. Ook mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning door de NPV. Daarbij werkt de NPV nauw samen met de professionele hulp. Door gezelschap en aandacht biedt de NPV een stukje extra zingeving aan het leven.

Beleidsbeïnvloeding
De NPV is jouw stem in de samenleving. De NPV draagt uit dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden en niet zomaar beëindigd door abortus of euthanasie. De NPV doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s.

Stuk voor stuk dragen deze activiteiten bij aan de zorg voor het leven en daarmee aan de missie van de NPV. In de samenhang van activiteiten zit de kracht van de NPV. De NPV zet alles op alles om mensen in kwetsbare posities te ondersteunen.