Zoeken
A A A
headerbeeld

NPV-Levenswensverklaring

Wat is de NPV-Levenswensverklaring?
Uw wil op papier.

Er kunnen dingen in uw leven gebeuren waardoor u zelf niet meer kunt aangeven welke zorg u wilt. Dat kan tijdelijk zijn, door een ongeval. Maar ook blijvend, bijvoorbeeld door dementie. Daarom heeft de NPV de Levenswensverklaring gemaakt: een verklaring waarin uw wil rond ziekte en sterven zwart op wit staat.

Mensen hebben deze vragen over de NPV-Levenswensverklaring

 • Hoe zorg ik dat mijn arts en kinderen weten wat ik wil, als ik dat niet meer zelf kan zeggen?
 • Kan ik in de Levenswensverklaring mijn eigen wensen opschrijven?
 • Ik wil geen euthanasie. Ik hoor dat jullie een verklaring hebben waarin je dat kunt vastleggen. Wat is dat voor verklaring?
 • Mijn arts wees mij op de NPV-Levenswensverklaring. Zou dat wat voor mij zijn?
Mensen hebben deze vragen over de NPV-Levenswensverklaring

Het doel van de verklaring

Als patiënt hebt u veel te zeggen over de (medische) zorg die u wilt ontvangen. Een arts mag een behandeling alleen geven als u daarmee akkoord gaat. Maar hoe moet dat als u uw wil niet meer kunt uiten, bijvoorbeeld door ziekte? Daarvoor kunt u een wilsverklaring opstellen: een document dat helder omschrijft welke zorg u wilt ontvangen. De NPV-Levenswensverklaring is zo’n wilsverklaring. Ze gaat uit van het Bijbelse beginsel dat het leven waardevol is en bescherming verdient.

Alle informatie over de Levenswensverklaring op een rijtje? Lees onze brochure.

 

Uw visie staat voorop

In de Levenswensverklaring wijst u een vertegenwoordiger aan. Dit is een naaste die namens u mag spreken als u dat zelf niet meer kunt. Uw vertegenwoordiger is iemand die u goed kent en die weet wat uw levensvisie is. Als u niet meer voor uzelf kunt spreken, zal de arts met hem of haar overleggen over uw behandeling. Zo weet u dat uw wil vooropstaat bij het nemen van beslissingen.

De Levenswensverklaring in het kort

Bekijk wat u met de Levenswensverklaring kunt doen.

Ruimte voor persoonlijke zorg

De Levenswensverklaring is een standaardverklaring met algemene uitgangspunten. U kunt geen eigen wensen in het document benoemen. Toch is er alle ruimte voor een persoonlijke toepassing. De verklaring schetst heldere kaders. Binnen die kaders kan de arts gericht afwegen welke zorg aansluit op uw persoonlijke omstandigheden. Hij doet dat samen met uw vertegenwoordiger.

Ruimte voor persoonlijke zorg

Levenswensverklaring: de uitgangspunten

 • U wilt zo goed mogelijke medische en verpleegkundige zorg, gericht op genezing.
 • Is genezing niet meer mogelijk? Dan wilt u zorg die uw lijden verlicht en maakt dat u zich zo goed mogelijk kunt voelen.
 • De waarde van uw leven staat vast. U wilt niet dat de arts een behandeling nalaat omdat hij uw leven niet langer zinvol vindt.
 • U vindt levensbeëindiging geen optie om een einde te maken aan uw lijden.
 • Als het levenseinde onherroepelijk dichtbij komt, wilt u de ruimte krijgen om te sterven.
 • U wilt dat uw behandelaars uitvoerig en zorgvuldig overleggen met uw vertegenwoordiger over uw behandeling en verzorging.
 • U geeft uw vertegenwoordiger toestemming om uw medisch dossier in te zien.

De verklaring aanvragen

Nadenken over ziekte en sterven kan moeilijk zijn, maar het is fijn als uw wil is vastgelegd. Overweegt u om een Levenswensverklaring aan te vragen, maar wilt u eerst meer weten? Dan kunt u onze informatiebrochure hier downloaden of bestellen via (0318) 54 78 88. Wilt u een NPV-Levenswensverklaring aanvragen? Kijk dan eerst wie u kan vertegenwoordigen. Zodra u een vertegenwoordiger hebt, kunt u de verklaring aanvragen. Dat kost eenmalig € 25,-. Daarnaast is het nodig dat u lid bent of wordt van de NPV.

In gebruik nemen

De Levenswensverklaring komt pas tot haar recht als uw arts en uw vertegenwoordiger goed weten hoe u tegen zaken aankijkt. Daarom is het belangrijk dat u met hen doorpraat over uw visie. Bij de Levenswensverklaring krijgt u een informatiemap toegestuurd met tips voor deze gesprekken. In de map vertellen we u ook hoe u de verklaring in gebruik neemt.

Hebt u vragen? We helpen u verder

Wilt u meer weten over de Levenswensverklaring? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn. U kunt ons bellen op (0318) 54 78 88 of mailen via het contactformulier. Misschien hebt u een dringende vraag die niet kan wachten? We zijn zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.