Zoeken
A A A
headerbeeld

Levenstestament en levenswensverklaring

Levenswensverklaring en levenstestament
Overeenkomst en verschil.

Via de NPV kunt u een Levenswensverklaring aanvragen. Bij de notaris kunt u een levenstestament laten opstellen. Beide documenten zijn bedoeld om uw wil aan te geven in situaties waarin u zich niet meer kunt uiten. Toch zijn er grote verschillen.

De NPV krijgt deze vragen over het verschil tussen levenstestament en Levenswensverklaring:

  • Ik heb al een levenstestament. Heb ik dan nog een Levenswensverklaring nodig?
  • Moet ik de Levenswensverklaring ook bij de notaris laten vastleggen?
  • Kan ik ook een levenstestament laten opmaken voor mijn moeder, die dementie heeft?
  • Ik wil mijn Levenswensverklaring graag toevoegen aan mijn levenstestament, hoe werkt dat?
De NPV krijgt deze vragen over het verschil tussen levenstestament en Levenswensverklaring:

De NPV-Levenswensverklaring

De Levenswensverklaring is een wilsverklaring. Met deze verklaring legt u vast welke (medische) zorg u wilt. Dat kan nodig zijn als u zelf niet meer kunt beslissen, bijvoorbeeld doordat u in een coma raakt of Alzheimer krijgt. De verklaring gaat uit van het Bijbelse beginsel dat het leven in elke fase bescherming verdient. U kunt deze verklaring zelf aanvragen. Dat kan alleen als u wilsbekwaam bent: als u uw wil nog goed kunt uiten.

De NPV-Levenswensverklaring

Het levenstestament

Ook in een levenstestament legt u uw wil vast. Maar het levenstestament richt zich op een breed aantal zaken. U kunt bijvoorbeeld vastleggen hoe er met uw bezittingen en uw financiën moet worden omgegaan als u niet meer kunt zeggen wat u wilt. U wijst één of meer mensen aan die namens u mogen handelen. U kunt het levenstestament niet zelf opstellen: het is een akte die in overleg met de notaris wordt opgemaakt. Ook hier geldt dat u wilsbekwaam moet zijn.

Het levenstestament

De Levenswensverklaring ín uw levenstestament

Het levenstestament heeft ook een medische paragraaf. Daarin kunt u een wilsverklaring opnemen en een vertegenwoordiger benoemen voor medische zaken. U kunt de Levenswensverklaring dan ook opnemen in uw levenstestament. Dat kan op deze manieren:

  • Wilt u een levenstestament en hebt u al een Levenswensverklaring?

Dan kunt u in de medische paragraaf van het levenstestament verwijzen naar de Levenswensverklaring. U neemt de Levenswensverklaring als bijlage op bij het levenstestament. Let op: benoemt u in het levenstestament een gevolmachtigde voor medische zaken? Dan moet dit dezelfde persoon zijn als de vertegenwoordiger in uw Levenswensverklaring.

  • Wilt u een levenstestament en hebt u nog geen Levenswensverklaring?

Dan kunt u de notaris vragen om de tekst van de Levenswensverklaring meteen op te nemen in uw levenstestament. De notaris heeft een model van het levenstestament waarin de verklaring integraal opgenomen is. U hoeft de Levenswensverklaring dan niet apart aan te vragen.

Brief voor de notaris: De NPV heeft een informatieve brief opgesteld voor uw notaris. De notaris leest daarin hoe hij de Levenswensverklaring kan toevoegen aan het levenstestament. U kunt deze brief hier downloaden en meenemen naar het gesprek met de notaris, of vooraf afgeven.

Hebt u vragen? We helpen u verder

Blijft u met vragen zitten over het levenstestament en de Levenswensverklaring? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn. U kunt ons bellen op (0318) 54 78 88 of mailen via het contactformulier. Misschien hebt u een dringende vraag die niet kan wachten? We zijn zo nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.