Aanbod NPV voor kerken

Aanbod NPV voor kerken

Uw kerkelijke hulpproject goed georganiseerd

Kerken spelen al eeuwenlang een belangrijke rol op het terrein van zorg en welzijn. Van oudsher komt de kerk op voor kwetsbare mensen. Door de ontwikkelingen in de maatschappij spelen vrijwilligers een steeds belangrijker rol bij het ondersteunen van mensen die hulp nodig hebben. Ook binnen uw eigen kerkelijke gemeente zijn er wellicht al vrijwilligers actief bij het ondersteunen van ouderen, gehandicapten en zieken.

Uw kerk wil ook dienstbaar zijn in de samenleving. Maar hoe zet uw kerk een hulpproject op en hoe zorgt uw kerk voor een goede afstemming tussen de zorgvrager en de vrijwilliger? Zo maar twee vragen waar uw kerk mee te maken kan krijgen.

Om kerken te helpen bij het opzetten en professionaliseren van een kerkelijk hulpproject kan de NPV veel voor u betekenen. De NPV heeft al meer dan 25 jaar ervaring met het opzetten en ondersteunen van hulpprojecten en het toerusten en coördineren van vrijwilligers.

Wat kan de NPV voor uw kerk betekenen?

Het basistarief voor de ondersteuning door de NPV bedraagt € 300,- per jaar. Meld hier uw kerkelijke thuishulpgroep aan. Daarnaast kunt u tegen vergoeding uw vrijwilligers laten scholen, hiervoor hebben wij een uitgebreid cursusaanbod.

Toerusting voor vrijwilligers

NPV-Thuishulp biedt diverse cursussen en workshops voor vrijwilligers van NPV-Thuishulp en kerkelijke thuishulpgroepen. Naast cursussen voor nieuwe vrijwilligers en coördinatoren, bieden wij ook workshops aan over thema’s als dementie, mantelzorg en eenzaamheid.

Bekijk de brochure met ons aanbod.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met de NPV-Thuishulpconsulenten via (0318) 54 78 88, of via e-mail thuishulp@npvzorg.nl.