Zoeken
A A A
headerbeeld

Uw kerkelijke thuishulpgroep aanmelden

U wilt een kerkelijke thuishulpgroep oprichten of er is al een hulpdienst in uw gemeente en u wilt gebruik maken van de ondersteuning van de NPV?

Dat kan! Al voor € 300,- per jaar krijgt uw kerk:

Op verzoek kan de NPV uw vrijwilligers ook scholen door maatwerk workshops en themabesprekingen. Tarieven daarvoor zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Via het onderstaande formulier kunt u uw project aanmelden.

Privacy-informatie: De (persoons)gegevens die wij van u vragen, registreren wij zorgvuldig. Wij gebruiken de gegevens om u te adviseren, te informeren en te ondersteunen zoals hierboven is gemeld.  Tevens ontvangen u en de coördinatoren het NPV-ledenblad ZORG en de nieuwsbrief ZINVOL. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het innen van de contributie. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft. Door het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor de hierboven genoemde doelen.

Aanmeldformulier

Gegevens kerkelijke gemeente

Naam kerk*
Naam kerkverband*
Plaats kerk*

Gegevens verantwoordelijk(e) kerkenraadslid / oudste

Aanhef*
Voorletter(s)*
Tussenvoegsel en achternaam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
E-mailadres*
Telefoonnummer*

Gegevens van het kerkelijk hulpproject
Naam van het project*
Wanneer is het project gestart?*

Met ingang van welke datum wilt u gebruikmaken van de ondersteuning door de NPV? (In principe gaat een samenwerking altijd in per de 1e van de maand.)*

Hoeveel vrijwilligers (exclusief coördinatoren) heeft het hulpproject?*

Hoeveel coördinatoren heeft het hulpproject?*

Wilt u gebruikmaken van een collectieve inzittendenverzekering?*
Telefoonnummer voor hulpvragen*
Soms komen hulpvragen binnen via het landelijk bureau van de NPV. De mensen die deze vragen stellen, zijn wellicht geen lid van uw kerkelijke gemeente, maar hebben wel hulp nodig. Mag de NPV naar uw project doorverwijzen?*

Gegevens coördinator (1)
Aanhefcoördinator*
Voorletter(s) coördinator*
Tussenvoegsel en achternaam coördinator*
Adres coördinator*
Postcode coördinator*
Woonplaats coördinator*
E-mailadres coördinator*
Telefoon privé coördinator*
Mobiel nummer coördinator*

Gegevens coördinator (2)
Aanhef coördinator 2
Voorletter(s) coördinator 2
Tussenvoegsel en achternaam coördinator 2
Adres coördinator 2
Postcode coördinator 2
Woonplaats coördinator 2
E-mailadres coördinator 2
Telefoon privé coördinator 2
Mobiel nummer coördinator 2

Gegevens coördinator (3)
Aanhef coördinator 3
Voorletter(s) coördinator 3
Tussenvoegsel en achternaam coördinator 3
Adres coördinator 3
Postcode coördinator 3
Woonplaats coördinator 3
E-mailadres coördinator 3
Telefoon privé coördinator 3
Mobiel nummer coördinator 3

Publiciteit
Mag de NPV uw hulpproject op www.npvzorg.nl vermelden?*
Zo ja, hoe wilt u dat wij uw project noemen en omschrijven:
Zo ja, welk telefoonnummer (voor hulpvragen) mogen wij vermelden?:

Overige vragen
Heeft uw organisatie contact met een NPV-afdeling in de buurt?*
Zo ja, welke afdeling en wie is de contactpersoon?*
Verwacht u nog specifieke dingen van de NPV of heeft u vragen of opmerkingen?*

Akkoordverklaring en verzenden*
Ik verklaar dat ik gemachtigd ben om het hierboven genoemde kerkelijk thuishulpproject aan te melden bij de NPV.
Ik verklaar dat bovengenoemd kerkelijk thuishulpproject (voor de duur van de overeenkomst) jaarlijks € 300,- contributie zal betalen aan de NPV.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.