headerbeeld

Jaarverslag

Jaarverslag 2015

De NPV zet zich al meer dan 33 jaar in voor de bescherming van kwetsbaar mensenleven. Al deze jaren heeft de NPV inspiratie gehaald uit de Bijbel en het leven van Jezus Christus. Het motto ‘Zorg voor het leven’ geeft betekenis aan de omgang met en het omzien naar elkaar. Hoe de NPV in 2015 het motto in woorden en daden heeft omgezet en met welke medisch-ethische thema’s de NPV zich heeft beziggehouden, leest u in dit verslag.

Bekijk het jaarverslag

Het jaarverslag is ook als pdf beschikbaar: Jaarverslag 2015.

Oudere jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012