headerbeeld

Jaarverslag

Jaarverslag 2016

De NPV zet zich al 35 jaar in voor de bescherming van kwetsbaar mensenleven. Al deze jaren heeft de NPV inspiratie gehaald uit de Bijbel en het leven van Jezus Christus. Het motto ‘Zorg voor het leven’ geeft betekenis aan de omgang met en het omzien naar elkaar. In 2016 verleende de NPV ruim 129.000 uur vrijwillige (palliatieve) thuishulp. Daarmee zet de groei van de Thuishulp door. De NPV-Advieslijn kreeg in 2016 ook meer vragen dan in 2015: 875 tegenover 836. Thema’s die veel reacties opriepen waren reanimatie, palliatieve zorg, orgaandonatie en de NPV-Levenswensverklaring. Tijdens de Week van het leven, in november, wist de NPV met het korte filmpje ‘Abortus. Wat weet jij ervan?’ veel verontwaardiging op te roepen over het grote aantal zwangerschappen dat eindigt in een abortus. In 2016 kreeg de NPV ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Wilt u meer weten over wat de NPV in 2016 deed?

Bekijk het jaarverslag

Het jaarverslag is ook beschikbaar als PDF. Download de pdf-versie.

Oudere jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012