Zoeken
A A A
headerbeeld

Iris Lotgenotencontact

voor vrouwen met traumatische jeugdervaringen

Lotgenotengroep Iris is voor vrouwen die in hun jeugd traumatische ervaringen hebben meegemaakt zoals emotionele verwaarlozing, incest, seksueel misbruik, mishandeling, geweld of in een gewelddadige of traumatiserende omgeving zijn opgegroeid.

Misschien herken je jezelf in onderstaande problemen die het gevolg kunnen zijn van wat je hebt meegemaakt als kind: je somber voelen, nergens zin in hebben, je voelt je geïsoleerd, je niet goed kunnen concentreren, angsten, niet goed kunnen slapen, nachtmerries, je vindt het moeilijk om relaties te leggen en te onderhouden, moeite met seksualiteit, moeite met aanraken en aangeraakt worden, je voelt je schuldig en minderwaardig, je voelt je vaak nog een klein meisje dat niet opgewassen is tegen de verwachtingen van de wereld van de volwassenen. Dan is een lotgenotengroep mogelijk wat voor jou.

Wat doen wij?

Wij geven je de mogelijkheid om in een lotgenotengroep in contact te komen met andere vrouwen die ook in hun jeugd traumatische ervaringen hebben gehad. De ervaringen uit je jeugd kunnen gevolgen hebben voor je geloofsbeleving. Wij geloven dat God helend in mensen kan werken. In de lotgenotengroep is er daarom dan ook ruimte voor geloofsvragen.

Herkenning, erkenning en troost
Binnen het lotgenotencontact vindt een ontmoeting plaats tussen vrouwen die elkaar verstaan, soms met een enkel woord. Dat geeft herkenning. Er is oog voor wie je bent. Je hoeft je niet anders of sterker voor te doen dan je je voelt. Dat geeft erkenning. Te ervaren dat je er niet alleen voor staat, dat er andere vrouwen zijn die je begrijpen, geeft troost. Dit alles geeft je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.

Therapeutisch effect
Hoewel onze gespreksgroepen geen therapiegroepen zijn, hebben ze vaak wel een therapeutisch effect en vormen in veel gevallen een aanvulling op de reguliere hulpverlening.

Voor de lotgenotengroepen hanteren we de grens van achttien jaar en ouder en omdat we vanuit christelijk perspectief werken vragen we respect voor de christelijke waarden en normen.

De Lotgenotengroep
In een lotgenotengroep komt een kleine groep vrouwen op een vast tijdstip bij elkaar. De begeleiding van een lotgenotengroep bestaat uit twee vrouwen. Een professioneel opgeleide vrouw (zoals een psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werkende, sociaal psychiatrisch verpleegkundige e.a.) en een pastoraal medewerker of een ervaringsdeskundige die de problemen uit haar jeugd heeft verwerkt en daardoor naast de vrouwen kan gaan staan.

De lotgenotengroep bestaat uit maximaal zes deelnemers. De bijeenkomsten worden eens in de vier weken gehouden en duren gemiddeld twee uur. Er wordt een bijdrage gevraagd per avond.

Er wordt zoveel mogelijk ingegaan op wat je zelf naar voren brengt, waar je mee zit, of waar je duidelijkheid over wilt hebben. Door het thema komt er altijd een stukje van je verhaal naar voren. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet wilt zeggen of doen.

Waar?

Ede. Op donderdagavond, één keer in de vier weken.

Ervaringsverhaal

‘Al vele jaren bezoek ik (53 jaar) de werkgroep voor vrouwen met een incestverleden. Ik ken een verleden van misbruik en emotionele verwaarlozing gedurende een groot deel van mijn jeugd. Vijftien jaar geleden stortte ik in en raakte ik in een verwerkingsproces van het verleden. Mijn herinneringen kwamen vanaf 1993 kwamen terug…

Een zware tijd brak aan met in het begin langdurige opnames en verblijf in een isoleercel, omdat ik door de grote schok van het verleden het heden niet aan kon. Ik functioneerde moeizaam en wilde dikwijls niet meer leven. Ik was heel wantrouwend, dwangmatig, angstig, had een dissociatieve stoornis. Ik voelde me schuldig, nutteloos, waardeloos, vies, afgedankt, eenzaam, gedumpt en wat al niet meer.
Jaren van therapie volgde tot op heden, gelukkig in veel mindere mate. Alle therapie die ik ontving, heeft een steentje bijgedragen om te worden wie ik nu ben.

Lotgenotencontact
Vrij vlug kwam ik tot de ontdekking dat ik iets miste naast de therapieën. Ik voelde dat ik hulp en steun nodig had naast de soms zware therapieën. Een plek waar ik tegen iemand aan kon praten en waar men onvoorwaardelijk naar mij wilde luisteren. Die plek vond ik bij Iris. Na zoveel jaren kan ik echt uit ervaring zeggen: “Heel goed dat het er was en is!” Ik vond het moeilijk, maar hield vol en zag dat de andere vrouwen veelal met dezelfde problemen zaten waardoor we veel herkenning bij elkaar vonden. Het mooiste is dat we op de groep elkaar met een half woord begrijpen en soms zien we aan elkaars houding en lichaamstaal hoe het gaat. Door het bezoek aan Iris (en de therapieën) leerde ik me alsmaar beter uiten. Ook kreeg ik erkenning en bevestiging zodat ik minder hoefde te twijfelen aan mezelf.
Ik werd steeds weerbaarder en mijn schuldgevoel is nu een eind weg. In het begin van het proces kon ik, ondanks mijn christelijke achtergrond, nauwelijks geloven dat God van mij houdt. De liefdevolle benadering van de groepsleiding heeft me Gods liefde doen voelen en zien.

Steun
Ik kan nog moeite ondervinden op geloofsgebied, maar geloof zeker dat ik in Gods ogen de moeite waard ben. Achteraf zie ik momenten waarbij mij duidelijk is dat God bij mij was en mij er doorheen gedragen heeft. Er is veel met mij gebeurd in de jaren dat ik Iris bezoek. Er waren heel moeilijke en ingewikkelde momenten waarbij ik ervaarde dat men naast me stond en steun, liefde en troost wilde geven.
Inmiddels heb ik veel overwonnen waardoor de traumatische jeugdervaringen mijn leven niet meer beheersen. De Werkgroep Iris heeft er mede voor gezorgd dat ik het leven weer echt kan leven en de toekomst zonnig tegemoet zie.

Contact

Heb je interesse om deel te nemen aan een lotgenotengroep of heb je naar aanleiding van deze site nog vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met de coördinator van Iris:
Marieke Kaai
Tel: (0318) – 50 19 01
E-mail : iris.lotgenotencontact@gmail.com

Contact

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.