Zoeken
A A A
headerbeeld

Het leven is waardevol

In een christelijke levensvisie is het actief beëindigen van een leven nooit een ‘oplossing’. God is degene die het leven geeft en neemt. Het is niet aan ons om het einde te bepalen. Ieder mens is door Hem bedoeld, ook in de ouderdom. Je mag je tot op hoge leeftijd geborgen weten bij Hem. Het leven is waardevol. In Jesaja 46: 3-4 zegt Hij: ‘Luister naar Mij (…), u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot (…). Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid zal Ík u dragen.’

Levensmoeheid

Toch kun je in je ouderdom of ziekte lijden aan een sterke levensmoeheid. Het gevoel dat je de dood niet wilt afwachten, zal voor sommige ouderen en zieken herkenbaar zijn. Je bent de zin in je leven kwijtgeraakt en je eigenwaarde staat onder druk omdat je steeds minder kunt. Het kan heel zwaar zijn om met de achteruitgang te moeten leven en naast de moeilijke kanten nog mooie kanten aan het ouder worden te ontdekken. Anderen kunnen eraan bijdragen dat je je gezien weet. Daarom is het belangrijk dat familie, kerk en buurt oog hebben voor de ervaringen, talenten en wijsheden van iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Maar ook als je capaciteiten en mogelijkheden afnemen, als je niet meer in staat bent om je ervaringen te delen, blijft je leven van waarde. De diepste zin van ons bestaan ligt niet in dat wat je doet, maar in de betekenis die de Schepper aan je leven geeft. Hij maakt het leven waardevol en je mag weten dat Zijn hand je niet loslaat – ook niet als het lijden in je leven de overhand lijkt te hebben.

Kernpunten

Ook al is er vanuit een christelijke visie geen ruimte voor euthanasie, toch kan het goed zijn om verder door te denken over de dilemma’s en beweegredenen rondom euthanasie. Er zijn enkele kernpunten die ook bij voorstanders van euthanasie om overdenking vragen:

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.