Zoeken
A A A
headerbeeld

Euthanasieverklaring

De euthanasieverklaring is wezenlijk anders dan het behandelverbod. Een arts moet een behandelverbod respecteren, omdat hij zonder toestemming een patiënt niet mag behandelen. Een arts kan echter nooit gedwongen worden om levensbeëindiging toe te passen. Euthanasie is geen normaal medisch handelen en het valt wettelijk gezien onder het strafrecht. Het staat een arts vrij om het euthanasieverzoek van een patiënt niet in te willigen. Euthanasie is geen recht en de arts heeft daarmee niet de plicht om euthanasie toe te passen.

Een euthanasieverklaring past niet binnen een visie waarin het leven door God gegeven is en tot het einde toe bescherming verdient. De laatste decennia kan ook bij ernstig lijden vaak zorg worden gegeven die het levenseinde draaglijker maakt. Lees hier meer over.

 

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.