Zoeken
A A A
headerbeeld

ANBI NPV-Zorg voor het leven

ANBI-publicatieplicht

De NPV is ANBI erkend. Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht inzage te geven in enkele organisatorische en bestuurlijke punten. De NPV voldoet graag aan deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet.

Officiële naam

NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging)

RSIN

007078456

KvK

De NPV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40479673.

Contactgegevens

Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
Postbus 178, 3904 AD Veenendaal
(0318) 547 888
info@npvzorg.nl
www.npvzorg.nl

Doelstelling

De doelstelling van de NPV is om vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte. Lees meer

Bestuur

Het NPV-bestuur bestuurt de vereniging. Lees meer

Medezeggenschap

Lees de regeling invloed en zeggenschap

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Lees het Jaarverslag 2018 van de NPV.

Beloningsbeleid Bestuur

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke reiskosten-declaraties die de bestuursleden kunnen indienen bij de directeur. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden.

Bezoldiging directie

Het bestuur van de NPV heeft de salariëring van de directeur, mr. D.J.H. van Dijk voor 2019 vastgesteld op € 77.100 (bruto). Het dienstverband heeft een parttime-percentage van 88,88%.

Bezoldiging personeel

Het personeel in vaste en/of tijdelijke dienst wordt betaald volgens de cao Sociaal Werk.

Meerjarenbeleid

De NPV is een unieke organisatie in de zorg voor het leven. Als organisatie heeft de NPV echter ook meerdere gezichten: ze is een dienstverlenende organisatie, ze voert actie en de Bijbelse opdracht en missie is het fundament. We kunnen het werk van de NPV mooi verbeelden met het Bijbelse beeld van een ‘hoorn’. Aan de ene kant de (rams)hoorn die we aan de mond kunnen zetten om ons geluid te laten horen in de samenleving. En aan de andere kant de hoorn met olie (als bij de barmhartige Samaritaan) om hulp te bieden.

De verschillenden gezichten die de NPV heeft, komen samen in een strategisch beleid waarin de focus ligt op vijf punten:

  1. Zorg voor het leven op hele levensweg;
  2. Beïnvloeding van netwerken;
  3. Samenwerking met kerken en andere (vrijwilligers)organisaties;
  4. Inspelen op toenemende vraag naar dienstverlening;
  5. Versterking toerusting en delen/benutten kennis en ervaring.