headerbeeld

Workshop ‘Spreken over het levenseinde’

CGMV organiseert in samenwerking met de NPV op verschillende plaatsen in het land workshops met het thema: Spreken over het levenseinde.

Esmé Wiegman (of een van haar collega’s) verzorgt de inleiding op het thema. Na de pauze wordt er in twee groepen doorgepraat over het thema. In de ene groep zal het accent meer liggen op vragen over zaken als palliatieve sedatie, euthanasie, overbehandeling etc. De andere groep gaat met elkaar in gesprek over onze beelden en verwachtingen t.a.v. het levenseinde.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk tot één week voorafgaande aan de datum van de gekozen workshop op de website van CGMV.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.

GKV Hardenberg (Het Morgenlicht)

Gramsbergerweg 59
7772 CV Hardenberg

dinsdag 23 mei 2017

19:45 uur