Zoeken
A A A
headerbeeld

Thema-avond ‘Orgaandonatie – een kwetsbaar onderwerp’

Lezing door de heer mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk, directeur van de NPV

Het bestuur van de afdeling Woerden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een lezing over het thema ‘Orgaandonatie – een kwetsbaar onderwerp’.

Mag ik mijn organen doneren als daad van naastenliefde, of heeft alleen de Schepper zeggenschap over mijn lichaam?
Als ik een keuze maak voor of tegen orgaandonatie, hoe leg ik die dan vast?
Hoe zit het met afscheid nemen en begraven van iemand die zijn organen heeft afgestaan?
Dit thema is wel heel ver van mijn bed, waarom zou ik me er (nu) mee bezighouden?

Deze en veel andere vragen kunnen bovenkomen als we nadenken over orgaandonatie.
Een onderwerp dat momenteel heel actueel is door de nieuwe donorwet.
Ieder mens is waardevol, naar geest én lichaam. Daarover laat de Bijbel geen misverstand bestaan.
Op het punt van orgaandonatie krijgen we vanuit de Bijbel echter geen eenduidige richtlijn en daarom kan het voor een christen lastig zijn om zich een mening te vormen over dit kwetsbare onderwerp.

Alle reden dus om een zorgvuldige afweging te maken.

Verenigingsgebouw ‘Elim’

Burg. Talsmaweg 19
3471 CM Kamerik

woensdag 17 april 2019

20.15 uur

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.