Zoeken
A A A
headerbeeld

Jaarvergadering ‘Eenzaamheid’ n.a.v. de NPV-campagne ‘Schatzoeken’

Tijdens deze avond zal drs. N.C. (Nico) van der Voet, spreker, schrijver en docent op de Christelijke Hogeschool Ede (afdeling HBO-theologie), spreken over het thema ‘Eenzaamheid’.

Het programma zier er als volgt uit:
• Notulen van de Jaarvergadering 2018 (liggen ter inzage bij het secretariaat)
• Algemeen en Financieel Jaarverslag 2018 (liggen ter inzage bij het secretariaat)
• Bestuursverkiezing
• Mededelingen en rondvraag
• Lezing: ‘Eenzaamheid’ door drs. N.C. (Nico) van der Voet
• Pauze met koffie en thee
• Beantwoording van schriftelijke en mondelinge vragen
• Sluiting

Alle leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom!

Buurtgebouw Oostendorp

Zuiderzeestraatweg Oost 32, Elburg

dinsdag 23 april 2019

19.45 uur

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.