Zoeken
A A A
headerbeeld

Jaarvergadering NPV met als thema Orgaandonatie

Op DV 13 februari hoopt de afdeling Dantumadiel & Tytsjerksteradiel de jaarvergadering te houden waarin Dr. Hildering (huisarts) uit Urk hoopt te spreken over orgaandonatie. Aan het begin van de 20e eeuw werd de eerste grote stap op het gebied van de transplantatiegeneeskunde gezet met de ontdekking van de bloedgroepen. Dit heeft een stormachtige ontwikkeling tot gevolg gehad. De transplantatiegeneeskunde heeft ook in ons land de laatste decennia een grote vlucht genomen, mede doordat de politiek ook de keuze heeft gemaakt tot deze dure vorm van geneeskunde. Voor de uitoefening van deze vorm van geneeskunde is niet alleen de vraag naar organen belangrijk, maar ook het aanbod daarvan oftewel de “donatie”. Hoewel de meeste Nederlanders zich positief uitlaten over donatie, hebben maar weinigen het zogenaamde Donorcodicil ingevuld. Mede daardoor is er een tekort aan te transplanteren organen en zijn de wachtlijsten lang met de vaak noodlottige gevolgen van dien. Deze situatie is aanleiding geweest druk uit te oefenen op de regering, waarbij is verzocht het systeem aan te passen. Deze aanpassing is inmiddels een feit en niet kiezen betekent automatisch dat u uw organen afstaat. Echter, bij een donatie gaat het om een gift, een gave. Dit houdt in dat iedereen voor zichzelf de keuze voor of tegen zal moeten maken. Daarom willen we met elkaar nadenken over wat orgaandonatie inhoudt, waar we aan meewerken, of dat ethisch mag vanuit onze christelijke achtergrond en wat de consequentie van onze keuze is. U komt toch ook?

Gereformeerd Vrijgemaakte kerk

Kerklaan 12 te Wouterswoude

donderdag 13 februari 2020

19.45 uur

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.