Mijn wensen vastgelegd voor later

De NPV-Levenswensverklaring is een wilsverklaring; een document voor momenten waarop u niet meer kunt aangeven wat uw wensen zijn.

NPV-Levenswensverklaring

NPV – Zorg voor het leven

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar en verdient bescherming; van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook.