Mijn vader is oud en erg zwak

Is reanimatie in zijn situatie nog zinvol?

Reanimatie

NPV – Zorg voor het leven

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar en verdient bescherming; van het allerprilste begin tot aan het einde. De NPV komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook.