headerbeeld

Lotgenotencontact

Kennis en ervaringen uitwisselen

Lotgenotencontact heeft de volgende functies: het uitwisselen van kennis en ervaringen, het leren van elkaar en ontwikkelen en delen van ervaringskennis. Lotgenoten ondersteunen elkaar, spiegelen zich aan elkaar en zijn zo beter in staat hun problemen met ziekte en afhankelijkheid van zorg te integreren in het dagelijks leven.

De volgenden lotgenotencontactgroepen werken samen met de NPV:

Neem voor meer informatie over deze contactgroepen contact op met de NPV. De NPV faciliteert geen nieuwe lotgenotencontactgroepen. Wel kunt u een verzoek indienen om als lotgenotencontactgroep op deze pagina te worden vermeld.

Andere lotgenotencontactgroepen